Geplaatst op Geef een reactie

Belasting over zilver

Er zijn diverse vormen van belasting van belasting over zilver. Ze verschillen per land en hieronder wordt alleen de Nederlandse situatie besproken.

BTW
Zilver wordt in Nederland door de fiscus aangemerkt als een industrieel metaal. En dus niet (zoals goud) als beleggingsmetaal. Dat betekent dat er bij de verkoop van nieuwe baren door de particulier 21% BTW moet worden betaald aan de leverancier. Zilveren munten die wettig betaalmiddel zijn (bijvoorbeeld de Canadese Maple-leaf, de Oostenrijkse Philharmoniker en de Amerikaanse eagle) worden in de marge-regeling opgenomen. Ook tweedehands baren zouden in de margeregeling moeten vallen, maar de meeste handelaren behandelen deze baren als nieuw en heffen de volle 21% en ze steken het verschil in hun zak.
De margeregeling houdt in dat de detaillist alleen 21% BTW hoeft af te dragen over het verschil tussen zijn inkoop en verkoop.
Tweedehands zilveren artikelen (die ik op deze website aanbied) vallen allemaal onder de margeregeling. Op de factuur mag dan geen BTW worden vermeld.
Particulieren mogen ook geen BTW in rekening brengen.
Kleine ondernemers kunnen vallen onder de KOR (Kleine Ondernemers Regeling) en mogen dan geen BTW heffen.

Inkomstenbelasting
In BOX 3 valt de vermogensrendementheffing. Je betaalt deze belasting over je beleggingen. Goud en zilver vallen onder deze beleggingen. Ik schrijf dit in 2023 en over een paar jaar gaat er veel veranderen met betrekking tot deze belasting.
Als je hebt belegd in zilver dan moet je dus inkomstenbelasting over jouw bezit betalen. Bestaat de belegging uit ETF’s (papieren zilver op jouw beleggingsrekening bij de bank) dan krijg je na het einde van het jaar van jouw bank een overzicht van jouw bezittingen en je betaalt dan belasting over de waarde van dat bezit.
Als je hebt belegd in fysiek zilver (baren en munten) dan moet je de waarde daarvan zelf opgeven.
Antieke zilveren voorwerpen (die ik op deze website verkoop) vallen onder huisraad of verzameling; daar wordt geen inkomstenbelasting over geheven.

Erfbelasting
Deze impopulaire belasting betaal je zelf niet, maar wel degene die jouw bezit ontvangt na je overlijden. Deze belasting loopt voor kleinkinderen al snel op naar 36%.
Mijn advies is om een codicil te maken. Een codicil is een klein testament dat je zelf opstelt (dus niet bij de notaris). Het codicil moet aan een paar voorwaarden voldoen want anders is het niet geldig. Op internet staan voorbeelden van codicils.
Je kunt in een codicil huisraad en sieraden laten toekomen aan door jou bepaalde personen. Je kunt in het codicil ook de koude kant uitsluiten (jouw theeservies gaat naar jouw dochter en niet voor 50% naar haar man met wie ze in scheiding ligt).
Je dochter moet dan wel erfbelasting betalen, maar in praktijk komen de via codicil gelegateerde goederen niet terecht in het vermogensoverzicht dat de executeur testamentair opmaakt.

Amerika (USA)
Toch een klein stukje over een ander land. In Amerika zijn een paar staten die sinds 2023 Gouden en zilveren munten en baren als “Legal tender” (wettig betaalmiddel) aanmerken. Dat betekent dat Amerikanen die wonen in die staten geen vermogenswinst-belasting (28%) hoeven te betalen over dat bezit. Dit kan leiden tot de situatie dat beleggen in fysiek goud en zilver in die staten heel populair wordt en dat leidt tot stijgende prijzen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *